woensdag, juli 28, 2010

Nieuwe RSS-Feed

Een nieuwe RSS-feed voor mijn blog: http://daanbultje.nl/weblog/?feed=rss2

Labels: ,

zaterdag, maart 13, 2010

the right man, (for the) Job

Job Cohen, hij zou zo maar eens lijsttrekker kunnen worden. Mijn steun heeft hij in elk geval.

donderdag, maart 04, 2010

Baasje gevonden

Update: De eigenaar van Zoë (want zo bleek ze te heten) heeft de grijze poes inmiddels opgehaald. Mijn oplettende zusje Lotte had gezien dat op een andere site de vermissing van een kat in Gravenburg was gemeld. En inderdaad: 1+1 bleek 2. Kortom, geen gezelschap meer voor Joop. Hoewel, hij mag natuurlijk altijd bij ons op schoot!

Oorspronkelijk bericht:
Sinds enkele dagen heeft onze kat Joop in de garage gezelschap van een grijze poes. Op zich best gezellig voor Joop, maar het zou verdrietig zijn als ergens een baasje bezorgd zit te wachten op haar terugkeer. Kortom: mensen uit de omgeving van de wijk Gravenburg in Groningen. Is deze poes misschien van u?

Labels: , ,

donderdag, februari 18, 2010

My main man op 3 maart: Sherlock Telgt


Sherlock Telgt: aanspreekbaar, herkenbaar, verkiesbaar

Dus 3 maart, gemeenteraadsverkiezingen in Groningen:
PvdA, lijst 1, nr 26: Telgt, S.W. (Sherlock)Labels: , ,

maandag, december 21, 2009

Mep mee tegen malaria

Gedurende de dagen dat de 3 dj's in het Glazen Huis op de Grote Markt zitten, staat er een Gamebulance op de Vismarkt. Daar kan de Malariamugmep-game 'Bye, bye, Malariafly' gespeeld worden. Het UMCG heeft deze game samen met Grendel Games. Het slaat meerdere vliegen in één klap: geldinzameling voor malariapreventie door actief te bewegen en te ontstressen. Target = 50.000 gemepte muggen.

Mep je mee? Het spel is tussen 19 en 24 december dagelijks te spelen van 10 tot 18 uur, in een ambulance op de Vismarkt in Groningen.

Check de trailer van de game:De game op OOG TV
- interview over game op Radio Noord

Labels: , , ,

zondag, november 29, 2009

Onafhankelijke analyse Publiek Private Samenwerking Blauwestad

Afgelopen week werd bekend dat het college van Gedeputeerde Staten tot een ontbindingsovereenkomst gekomen is met Koop Holding, waarmee de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad eindigt. Mijn fractie heeft daarover het volgende persbericht uit laten gaan. Naar aanleiding daarvan ben ik onder andere geïnterviewd door TV Noord en Binnenlands Bestuur.

PvdA: onafhankelijke analyse Publiek Private Samenwerking Blauwestad

De PvdA Statenfractie Groningen reageert positief op de ontbindingsovereenkomst die het college van Gedeputeerde Staten met Koop Holding overeengekomen is en de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad beëindigt. Gegeven de omstandigheden is de samenwerking met één private partij niet langer verantwoord en is het in het belang van het project om de overeenkomst zo goed mogelijk te ontbinden en de blik op de toekomst te richten.

De PvdA houdt vast aan het concept van Blauwestad, ondanks de tegenvallende kavelverkoop en de doorwerkende gevolgen van de economische crisis. Dit vertrouwen is gesterkt door de zichtbare effecten die het project in de afgelopen tijd al op het omliggende gebied gehad heeft. Het heeft geleid tot nieuwe vormen van bedrijvigheid en daarmee tot een groei van werkgelegenheid. Daarom is het nu zaak de continuïteit van de ontwikkeling van Blauwestad te waarborgen en toe te werken naar een publiek-publieke samenwerking tussen de provincie Groningen en de nieuwe gemeente Oldambt. Dit vereist goed overleg, zowel tussen de betrokken overheden als met belanghebbenden zoals de bewoners van Blauwestad.

Bij het zetten van een nieuwe stap in een groot project als Blauwestad, is het goed terug te kijken. De provincie is vele jaren onderdeel geweest van een Publiek Private Samenwerking en nu dit ten einde komt is het belangrijk het afgelopen proces, de constructie van samenwerking en de effectiviteit en de doelmatigheid hiervan te analyseren. Vooral om hier lering uit te kunnen trekken, met het oog op toekomstige vormen van gebiedsontwikkeling. De PvdA Statenfractie hecht grote waarde aan een onafhankelijke analyse en acht de noordelijke rekenkamer, een onafhankelijk onderzoeksorgaan van Provinciale Staten, hiertoe het geëigende orgaan.

Interview TV Noord:

Labels: , ,

dinsdag, oktober 06, 2009

Gezonde babbel

Potverdikke, alweer een tijdje niet geblogd. Snel, een excuus. Ehm, iets van een nieuwe trend, DSB, griep, nee dat is het niet. Juist, ik heb het! Twitter! Daar komt het door. Vroeger liep je een paar dagen rond met een idee voor een blog, tot je er eens lekker voor ging zitten om het in een paar alinea's op te tikken. Maar sinds ik twitter, knal ik de hele tijd mijn gedachten de wereld in zodra ze in me opkomen. Het lucht wel op en 140 tekens zijn snel gevuld. Maar het komt het bloggen niet ten goede. Maar ik weet het goed gemaakt: vandaag blog ik en kondig de nieuwe blog meteen aan via Twtter zodra die online staat.

Want er is genoeg gebeurd de afgelopen tijd. (Followers via Twitter, niet gaan lopen klagen dat ik de volgende wetenswaardigheden in een eerder stadium al getweet heb!). Zo heb ik gejobhopt. Sinds 15 september werk ik bij het UMCG als beleidsmedewerker Healthy Ageing. Op initiatief van onder andere het UMCG is een netwerk gevormd van organisaties, bedrijven en overheden rondom het thema gezond ouder worden. Dan moet je niet meteen aan ouderen denken: het gaat om het hele proces van ouder worden, dus van de wieg tot het graf. Het doel is dat Noord-Nederland binnen Nederland en Europa de specialistische regio wordt als het gaat om gezond ouder worden. Het is mijn taak om het idee 'Healthy Ageing' wat concreter te maken, zowel binnen het UMCG als daarbuiten, zodat het wat meer gaat leven. Dus een leuke mix van beleid en communicatie.

Een belangrijke pijler van Healthy Ageing is LifeLines, een onderzoek onder 165.000 mensen, vooral Noord-Nederland, die gedurende 30 jaar gevolgd worden. Het doel is om erachter te komen waarom de ene persoon gezond oud wordt en de andere relatief jong bepaalde klachten krijgt. Zie de reportage van RTV Drenthe:En voor de liefhebber is er ook een nieuwe Healthy Ageing-brochure

Labels: , , , ,